img
Вести и настани

Соопштение

Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија (МПЦ – ОА) ги отфрла изјавите дадени за бугарските медиуми, со кои се проблематизира македонската историска наука и се оспорува континуитетот на МПЦ – ОА.

Тврдењето дека нашата земја „е типичен пример каде што критичката анализа меѓу историјата и политиката сѐ уште не се случила“ е – неприфатливо. 

При оваа прилика, кога истовремено се отвора и темата за устројството на Охридската Архиепископија – наследничката на Јустинијана Прима, истакнуваме дека црковните теми и содржини треба да се остават на црковните дејци и авторитети. Исто така, по која основа некој ги омеѓува светителите? Па тие, благодарение на својот богоугоден живот, дела и подвизи, им припаѓаат на оние народи коишто ги почитуваат! Затоа апелираме дека единствено во духот на Евангелието, само со меѓусебно почитување и признавање, може да се придонесе во градењето на довербата меѓу двата едноверни и со сите народи.

 

 

 

Од канцеларијата на

Светиот архијерејски синод на МПЦ – ОА

 

 

МОЛИТВЕНИК

Соопштение

Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија (МПЦ – ОА) ги отфрла изјавите дадени за бугарските медиуми, со кои се проблематизира македонската историска наука и се оспорува континуитетот на МПЦ – ОА.

Тврдењето дека нашата земја „е типичен пример каде што критичката анализа меѓу историјата и политиката сѐ уште не се случила“ е – неприфатливо. 

При оваа прилика, кога истовремено се отвора и темата за устројството на Охридската Архиепископија – наследничката на Јустинијана Прима, истакнуваме дека црковните теми и содржини треба да се остават на црковните дејци и авторитети. Исто така, по која основа некој ги омеѓува светителите? Па тие, благодарение на својот богоугоден живот, дела и подвизи, им припаѓаат на оние народи коишто ги почитуваат! Затоа апелираме дека единствено во духот на Евангелието, само со меѓусебно почитување и признавање, може да се придонесе во градењето на довербата меѓу двата едноверни и со сите народи.

 

 

 

Од канцеларијата на

Светиот архијерејски синод на МПЦ – ОА

 

 

Соопштение

Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија (МПЦ – ОА) ги отфрла изјавите дадени за бугарските медиуми, со кои се проблематизира македонската историска наука и се оспорува континуитетот на МПЦ – ОА.

Тврдењето дека нашата земја „е типичен пример каде што критичката анализа меѓу историјата и политиката сѐ уште не се случила“ е – неприфатливо. 

При оваа прилика, кога истовремено се отвора и темата за устројството на Охридската Архиепископија – наследничката на Јустинијана Прима, истакнуваме дека црковните теми и содржини треба да се остават на црковните дејци и авторитети. Исто така, по која основа некој ги омеѓува светителите? Па тие, благодарение на својот богоугоден живот, дела и подвизи, им припаѓаат на оние народи коишто ги почитуваат! Затоа апелираме дека единствено во духот на Евангелието, само со меѓусебно почитување и признавање, може да се придонесе во градењето на довербата меѓу двата едноверни и со сите народи.

 

 

 

Од канцеларијата на

Светиот архијерејски синод на МПЦ – ОА

 

 

Соопштение

Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија (МПЦ – ОА) ги отфрла изјавите дадени за бугарските медиуми, со кои се проблематизира македонската историска наука и се оспорува континуитетот на МПЦ – ОА.

Тврдењето дека нашата земја „е типичен пример каде што критичката анализа меѓу историјата и политиката сѐ уште не се случила“ е – неприфатливо. 

При оваа прилика, кога истовремено се отвора и темата за устројството на Охридската Архиепископија – наследничката на Јустинијана Прима, истакнуваме дека црковните теми и содржини треба да се остават на црковните дејци и авторитети. Исто така, по која основа некој ги омеѓува светителите? Па тие, благодарение на својот богоугоден живот, дела и подвизи, им припаѓаат на оние народи коишто ги почитуваат! Затоа апелираме дека единствено во духот на Евангелието, само со меѓусебно почитување и признавање, може да се придонесе во градењето на довербата меѓу двата едноверни и со сите народи.

 

 

 

Од канцеларијата на

Светиот архијерејски синод на МПЦ – ОА

 

 

Соопштение

Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија (МПЦ – ОА) ги отфрла изјавите дадени за бугарските медиуми, со кои се проблематизира македонската историска наука и се оспорува континуитетот на МПЦ – ОА.

Тврдењето дека нашата земја „е типичен пример каде што критичката анализа меѓу историјата и политиката сѐ уште не се случила“ е – неприфатливо. 

При оваа прилика, кога истовремено се отвора и темата за устројството на Охридската Архиепископија – наследничката на Јустинијана Прима, истакнуваме дека црковните теми и содржини треба да се остават на црковните дејци и авторитети. Исто така, по која основа некој ги омеѓува светителите? Па тие, благодарение на својот богоугоден живот, дела и подвизи, им припаѓаат на оние народи коишто ги почитуваат! Затоа апелираме дека единствено во духот на Евангелието, само со меѓусебно почитување и признавање, може да се придонесе во градењето на довербата меѓу двата едноверни и со сите народи.

 

 

 

Од канцеларијата на

Светиот архијерејски синод на МПЦ – ОА

 

 

КОНТАКТМАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА -
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

Бул. Партизански одреди бр.12, 1000 Скопје

Централа:
+389 3 230 697

Кабинет на Архиепископот:
+389 3 136 631

Секретар на Скопска епархија:
+389 3 230 780

Издаваштво на Скопска епархија:
+389 3 118 396

Електронска пошта:
skopskaeparhija@gmail.com