img
Вести и настани

Од православниот календар

понеделник, 05. декември 2022

Од Прологот Евангелие и Апостол за денот Мисли за секој ден од годината

Средба со г. Мумен Абуаркуб

На 7.9.2022 г., Неговото Блаженство оствари средба со проф. д-р Мумен Абуркуб, архитект од Палестина, голем пријател на Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија и на македонскиот народ.

МОЛИТВЕНИК

Средба со г. Мумен Абуаркуб

На 7.9.2022 г., Неговото Блаженство оствари средба со проф. д-р Мумен Абуркуб, архитект од Палестина, голем пријател на Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија и на македонскиот народ.

Средба со г. Мумен Абуаркуб

На 7.9.2022 г., Неговото Блаженство оствари средба со проф. д-р Мумен Абуркуб, архитект од Палестина, голем пријател на Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија и на македонскиот народ.

[foogallery id="4867"]

Средба со г. Мумен Абуаркуб

На 7.9.2022 г., Неговото Блаженство оствари средба со проф. д-р Мумен Абуркуб, архитект од Палестина, голем пријател на Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија и на македонскиот народ.

[foogallery id="4867"]

КОНТАКТМАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА -
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

Бул. Партизански одреди бр.12, 1000 Скопје

Централа:
+389 3 230 697

Кабинет на Архиепископот:
+389 3 136 631

Секретар на Скопска епархија:
+389 3 230 780

Издаваштво на Скопска епархија:
+389 3 118 396

Електронска пошта:
skopskaeparhija@gmail.com