img
Вести и настани

Соопштение

Изразувајќи морална поддршка, а воедно чувствувајќи и лична одговорност кон личноста и кон филантропското дело на господин Трифун Костовски, се придружуваме кон отворениот јавен повик за повлекување на одлуката за стечај на Еуростандард банка и враќање на истата во првобитна состојба, решение кое, веруваме, ќе биде еден од начините со кои ќе се надминат искушенијата што ги снајдоа многумина оштетени од овој немил настан.

Познато е дека господин Трифун Костовски е дарител, добротвор и ктитор, кој, во минатото, покрај своите штедри дарувања за Православната Црква, на која и самиот ѝ припаѓа, несебично изразуваше финансиска поддршка и во многу други сфери: во науката, уметноста, културата, спортот, во општото и во приватното здравје итн. Но, неговото ктиторство на возобновувањето на храмот-паметник на Скопје, на Градскиот соборен храм „Рождество на Пресвета Богородица“, ќе остане неизбришливо во меморијата на повозрасните и на поновите скопски генерации, а особено во историјата на Скопската православна епархија и на Македонската Православна Црква ─ Охридска Архиепископија. Исто така, неодминливо е да се спомне дека со својот дар за спомен обележјето на првиот Поглавар на возобновената Охридска Архиепископија како Македонска Православна Црква, Архиепископот Доситеј, тој го потврди делото на овој наш блажен Претстојател и како од сите нас да искажа големо благодарам.    

  Оваа наша поддршка е единствено во насока на благодарност кон благородната дејност на г. Костовски, но и како поттик кон сите релевантни институции да се изнајде најдобриот начин преку кој би била задоволена правдата и би се помогнало на сите засегнати.

 

ОД ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕПАРХИСКИОТ УПРАВЕН ОДБОР НА СКОПСКАТА ЕПРАХИЈА
ПРИ МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ─ ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

МОЛИТВЕНИК

Соопштение

Изразувајќи морална поддршка, а воедно чувствувајќи и лична одговорност кон личноста и кон филантропското дело на господин Трифун Костовски, се придружуваме кон отворениот јавен повик за повлекување на одлуката за стечај на Еуростандард банка и враќање на истата во првобитна состојба, решение кое, веруваме, ќе биде еден од начините со кои ќе се надминат искушенијата што ги снајдоа многумина оштетени од овој немил настан.

Познато е дека господин Трифун Костовски е дарител, добротвор и ктитор, кој, во минатото, покрај своите штедри дарувања за Православната Црква, на која и самиот ѝ припаѓа, несебично изразуваше финансиска поддршка и во многу други сфери: во науката, уметноста, културата, спортот, во општото и во приватното здравје итн. Но, неговото ктиторство на возобновувањето на храмот-паметник на Скопје, на Градскиот соборен храм „Рождество на Пресвета Богородица“, ќе остане неизбришливо во меморијата на повозрасните и на поновите скопски генерации, а особено во историјата на Скопската православна епархија и на Македонската Православна Црква ─ Охридска Архиепископија. Исто така, неодминливо е да се спомне дека со својот дар за спомен обележјето на првиот Поглавар на возобновената Охридска Архиепископија како Македонска Православна Црква, Архиепископот Доситеј, тој го потврди делото на овој наш блажен Претстојател и како од сите нас да искажа големо благодарам.    

  Оваа наша поддршка е единствено во насока на благодарност кон благородната дејност на г. Костовски, но и како поттик кон сите релевантни институции да се изнајде најдобриот начин преку кој би била задоволена правдата и би се помогнало на сите засегнати.

 

ОД ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕПАРХИСКИОТ УПРАВЕН ОДБОР НА СКОПСКАТА ЕПРАХИЈА
ПРИ МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ─ ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

Соопштение

Изразувајќи морална поддршка, а воедно чувствувајќи и лична одговорност кон личноста и кон филантропското дело на господин Трифун Костовски, се придружуваме кон отворениот јавен повик за повлекување на одлуката за стечај на Еуростандард банка и враќање на истата во првобитна состојба, решение кое, веруваме, ќе биде еден од начините со кои ќе се надминат искушенијата што ги снајдоа многумина оштетени од овој немил настан.

Познато е дека господин Трифун Костовски е дарител, добротвор и ктитор, кој, во минатото, покрај своите штедри дарувања за Православната Црква, на која и самиот ѝ припаѓа, несебично изразуваше финансиска поддршка и во многу други сфери: во науката, уметноста, културата, спортот, во општото и во приватното здравје итн. Но, неговото ктиторство на возобновувањето на храмот-паметник на Скопје, на Градскиот соборен храм „Рождество на Пресвета Богородица“, ќе остане неизбришливо во меморијата на повозрасните и на поновите скопски генерации, а особено во историјата на Скопската православна епархија и на Македонската Православна Црква ─ Охридска Архиепископија. Исто така, неодминливо е да се спомне дека со својот дар за спомен обележјето на првиот Поглавар на возобновената Охридска Архиепископија како Македонска Православна Црква, Архиепископот Доситеј, тој го потврди делото на овој наш блажен Претстојател и како од сите нас да искажа големо благодарам.    

  Оваа наша поддршка е единствено во насока на благодарност кон благородната дејност на г. Костовски, но и како поттик кон сите релевантни институции да се изнајде најдобриот начин преку кој би била задоволена правдата и би се помогнало на сите засегнати.

 

ОД ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕПАРХИСКИОТ УПРАВЕН ОДБОР НА СКОПСКАТА ЕПРАХИЈА ПРИ МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ─ ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

Соопштение

Изразувајќи морална поддршка, а воедно чувствувајќи и лична одговорност кон личноста и кон филантропското дело на господин Трифун Костовски, се придружуваме кон отворениот јавен повик за повлекување на одлуката за стечај на Еуростандард банка и враќање на истата во првобитна состојба, решение кое, веруваме, ќе биде еден од начините со кои ќе се надминат искушенијата што ги снајдоа многумина оштетени од овој немил настан.

Познато е дека господин Трифун Костовски е дарител, добротвор и ктитор, кој, во минатото, покрај своите штедри дарувања за Православната Црква, на која и самиот ѝ припаѓа, несебично изразуваше финансиска поддршка и во многу други сфери: во науката, уметноста, културата, спортот, во општото и во приватното здравје итн. Но, неговото ктиторство на возобновувањето на храмот-паметник на Скопје, на Градскиот соборен храм „Рождество на Пресвета Богородица“, ќе остане неизбришливо во меморијата на повозрасните и на поновите скопски генерации, а особено во историјата на Скопската православна епархија и на Македонската Православна Црква ─ Охридска Архиепископија. Исто така, неодминливо е да се спомне дека со својот дар за спомен обележјето на првиот Поглавар на возобновената Охридска Архиепископија како Македонска Православна Црква, Архиепископот Доситеј, тој го потврди делото на овој наш блажен Претстојател и како од сите нас да искажа големо благодарам.    

  Оваа наша поддршка е единствено во насока на благодарност кон благородната дејност на г. Костовски, но и како поттик кон сите релевантни институции да се изнајде најдобриот начин преку кој би била задоволена правдата и би се помогнало на сите засегнати.

 

ОД ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕПАРХИСКИОТ УПРАВЕН ОДБОР НА СКОПСКАТА ЕПРАХИЈА ПРИ МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ─ ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

Соопштение

Изразувајќи морална поддршка, а воедно чувствувајќи и лична одговорност кон личноста и кон филантропското дело на господин Трифун Костовски, се придружуваме кон отворениот јавен повик за повлекување на одлуката за стечај на Еуростандард банка и враќање на истата во првобитна состојба, решение кое, веруваме, ќе биде еден од начините со кои ќе се надминат искушенијата што ги снајдоа многумина оштетени од овој немил настан.

Познато е дека господин Трифун Костовски е дарител, добротвор и ктитор, кој, во минатото, покрај своите штедри дарувања за Православната Црква, на која и самиот ѝ припаѓа, несебично изразуваше финансиска поддршка и во многу други сфери: во науката, уметноста, културата, спортот, во општото и во приватното здравје итн. Но, неговото ктиторство на возобновувањето на храмот-паметник на Скопје, на Градскиот соборен храм „Рождество на Пресвета Богородица“, ќе остане неизбришливо во меморијата на повозрасните и на поновите скопски генерации, а особено во историјата на Скопската православна епархија и на Македонската Православна Црква ─ Охридска Архиепископија. Исто така, неодминливо е да се спомне дека со својот дар за спомен обележјето на првиот Поглавар на возобновената Охридска Архиепископија како Македонска Православна Црква, Архиепископот Доситеј, тој го потврди делото на овој наш блажен Претстојател и како од сите нас да искажа големо благодарам.    

  Оваа наша поддршка е единствено во насока на благодарност кон благородната дејност на г. Костовски, но и како поттик кон сите релевантни институции да се изнајде најдобриот начин преку кој би била задоволена правдата и би се помогнало на сите засегнати.

 

ОД ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕПАРХИСКИОТ УПРАВЕН ОДБОР НА СКОПСКАТА ЕПРАХИЈА ПРИ МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ─ ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

КОНТАКТМАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА -
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

Бул. Партизански одреди бр.12, 1000 Скопје

Централа:
+389 3 230 697

Кабинет на Архиепископот:
+389 3 136 631

Секретар на Скопска епархија:
+389 3 230 780

Издаваштво на Скопска епархија:
+389 3 118 396

Електронска пошта:
skopskaeparhija@gmail.com