img
Вести и настани

Соопштение

Светиот архијерејски синод (САС) на Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија (МПЦ – ОА), на својата редовна седница во работен состав, одржана на 11 април 2024 година, разгледа повеќе прашања и настани поврзани со црковниот живот.

Синодот, по предлог на Синодската комисијата за канонзирање на светии, одлучи да ги вброи во диптихот на светители и исповедниците и праведни Спасе и Спаса Вишенски и преподбно-маченичка Стефанида Битолска.

Синодот смета за потребно да појасни дека независно од личните мислења на поединци и црковни портали, официјалните ставови на МПЦ – ОА се оние кои излегуваат од Портпаролот на Синодот и преку соопштенијата од канцеларијата на САС.

Синодот им посакува на своите верни чеда душеполезен пост и достојно да го дочекаме Христовото Воскресение!

Од канцеларијата на Светиот архијерејски синод на МПЦ – ОА

МОЛИТВЕНИК

Соопштение

Светиот архијерејски синод (САС) на Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија (МПЦ – ОА), на својата редовна седница во работен состав, одржана на 11 април 2024 година, разгледа повеќе прашања и настани поврзани со црковниот живот.

Синодот, по предлог на Синодската комисијата за канонзирање на светии, одлучи да ги вброи во диптихот на светители и исповедниците и праведни Спасе и Спаса Вишенски и преподбно-маченичка Стефанида Битолска.

Синодот смета за потребно да појасни дека независно од личните мислења на поединци и црковни портали, официјалните ставови на МПЦ – ОА се оние кои излегуваат од Портпаролот на Синодот и преку соопштенијата од канцеларијата на САС.

Синодот им посакува на своите верни чеда душеполезен пост и достојно да го дочекаме Христовото Воскресение!

Од канцеларијата на Светиот архијерејски синод на МПЦ – ОА

Соопштение

Светиот архијерејски синод (САС) на Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија (МПЦ – ОА), на својата редовна седница во работен состав, одржана на 11 април 2024 година, разгледа повеќе прашања и настани поврзани со црковниот живот.

Синодот, по предлог на Синодската комисијата за канонзирање на светии, одлучи да ги вброи во диптихот на светители и исповедниците и праведни Спасе и Спаса Вишенски и преподбно-маченичка Стефанида Битолска.

Синодот смета за потребно да појасни дека независно од личните мислења на поединци и црковни портали, официјалните ставови на МПЦ – ОА се оние кои излегуваат од Портпаролот на Синодот и преку соопштенијата од канцеларијата на САС.

Синодот им посакува на своите верни чеда душеполезен пост и достојно да го дочекаме Христовото Воскресение!

Од канцеларијата на Светиот архијерејски синод на МПЦ – ОА

Соопштение

Светиот архијерејски синод (САС) на Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија (МПЦ – ОА), на својата редовна седница во работен состав, одржана на 11 април 2024 година, разгледа повеќе прашања и настани поврзани со црковниот живот.

Синодот, по предлог на Синодската комисијата за канонзирање на светии, одлучи да ги вброи во диптихот на светители и исповедниците и праведни Спасе и Спаса Вишенски и преподбно-маченичка Стефанида Битолска.

Синодот смета за потребно да појасни дека независно од личните мислења на поединци и црковни портали, официјалните ставови на МПЦ – ОА се оние кои излегуваат од Портпаролот на Синодот и преку соопштенијата од канцеларијата на САС.

Синодот им посакува на своите верни чеда душеполезен пост и достојно да го дочекаме Христовото Воскресение!

Од канцеларијата на Светиот архијерејски синод на МПЦ – ОА

Соопштение

Светиот архијерејски синод (САС) на Македонската Православна Црква – Охридска Архиепископија (МПЦ – ОА), на својата редовна седница во работен состав, одржана на 11 април 2024 година, разгледа повеќе прашања и настани поврзани со црковниот живот.

Синодот, по предлог на Синодската комисијата за канонзирање на светии, одлучи да ги вброи во диптихот на светители и исповедниците и праведни Спасе и Спаса Вишенски и преподбно-маченичка Стефанида Битолска.

Синодот смета за потребно да појасни дека независно од личните мислења на поединци и црковни портали, официјалните ставови на МПЦ – ОА се оние кои излегуваат од Портпаролот на Синодот и преку соопштенијата од канцеларијата на САС.

Синодот им посакува на своите верни чеда душеполезен пост и достојно да го дочекаме Христовото Воскресение!

Од канцеларијата на Светиот архијерејски синод на МПЦ – ОА

КОНТАКТМАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА -
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

Бул. Партизански одреди бр.12, 1000 Скопје

Централа:
+389 3 230 697

Кабинет на Архиепископот:
+389 3 136 631

Секретар на Скопска епархија:
+389 3 230 780

Издаваштво на Скопска епархија:
+389 3 118 396

Електронска пошта:
skopskaeparhija@gmail.com