img
Вести и настани
Во моментов листата е празна.МОЛИТВЕНИК

Во моментов листата е празна.

Хуманитарна дејност

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА „МИЛОСРДИЕ“

Хуманитарната организација на Скопската православна епархија, „Милосрдие“ е основана во 1995 година и за своја основна цел го има ширењето на христијанската евангелска љубов преку низа на хуманитарни активности. Средиште на нејзиното делување е грижата за ранливите категории на граѓани на Република Македонија. Освен тоа, во сотрудништво со JRS, организацијата е активна и во згрижување бегалци и раселени лица. Тоа го чини преку заложување за правично однесување кон бегалците и другите раселени лица, и преку обезбедување духовна, хуманитарна и правна помош.

 Лице за контакт: Дејан Страчковски
Адреса: Бул. „Партизански одреди“ бр. 12, 1000 Скопје.
Веб страница: milosrdie.net
Електронска пошта: crkva2002@yahoo.com ; dejan.strackovski@jrs.net
Телефонски број: 070 221 228

 

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА „СВЕТИ СПАС“

Хуманитарната организација при Скопската православна епархија  „Свети Спас" е основана во 2015 година, со благослов на Неговото Блаженство Архиепископот Охридски и Македонски  и на Јустинијана Прва г.г. Стефан, а по иницијатива на протојереј Оливер Петровски. 

Денес организацијата се грижи за преку 240 семејства, од сета територија на Република Македонија, на кои редовно им обезбедува храна, хигиенски производи, облека и обувки. Воедно, таа на најранливите наши сограѓани им помага во одржувањето и реновирањето на домовите, како и во изградбата на нови домови. Сиот тој голем потфат е можен благодарение на општествено одговорните компании и хуманите граѓани кои континуирано ја поддржуваат благородната мисија на Организацијата, несебично дарувајќи материјални и финанскиски сретства.  

Сите браќа и сестри, коишто сакаат да станат дел од Хуманитарната организација „Свети Спас“, тоа можат да го сторат со давање донации или со вклучување во активностите на Организацијата.

Со нејзините активнотсти подетално можете да се запознаете на
facebook страницата Хуманитарна организација „Свети Спас“ и
facebook групата Хуманитарна организација „Свети Спас“

Хуманитарна дејност

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА „МИЛОСРДИЕ“

Хуманитарната организација на Скопската православна епархија, „Милосрдие“ е основана во 1995 година и за своја основна цел го има ширењето на христијанската евангелска љубов преку низа на хуманитарни активности. Средиште на нејзиното делување е грижата за ранливите категории на граѓани на Република Македонија. Освен тоа, во сотрудништво со JRS, организацијата е активна и во згрижување бегалци и раселени лица. Тоа го чини преку заложување за правично однесување кон бегалците и другите раселени лица, и преку обезбедување духовна, хуманитарна и правна помош.

 Лице за контакт: Дејан Страчковски
Адреса: Бул. „Партизански одреди“ бр. 12, 1000 Скопје.
Веб страница: milosrdie.net
Електронска пошта: crkva2002@yahoo.com ; dejan.strackovski@jrs.net
Телефонски број: 070 221 228

 

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА „СВЕТИ СПАС“

Хуманитарната организација при Скопската православна епархија  „Свети Спас" е основана во 2015 година, со благослов на Неговото Блаженство Архиепископот Охридски и Македонски  и на Јустинијана Прва г.г. Стефан, а по иницијатива на протојереј Оливер Петровски. 

Денес организацијата се грижи за преку 240 семејства, од сета територија на Република Македонија, на кои редовно им обезбедува храна, хигиенски производи, облека и обувки. Воедно, таа на најранливите наши сограѓани им помага во одржувањето и реновирањето на домовите, како и во изградбата на нови домови. Сиот тој голем потфат е можен благодарение на општествено одговорните компании и хуманите граѓани кои континуирано ја поддржуваат благородната мисија на Организацијата, несебично дарувајќи материјални и финанскиски сретства.  

Сите браќа и сестри, коишто сакаат да станат дел од Хуманитарната организација „Свети Спас“, тоа можат да го сторат со давање донации или со вклучување во активностите на Организацијата.

Со нејзините активнотсти подетално можете да се запознаете на
facebook страницата Хуманитарна организација „Свети Спас“ и
facebook групата Хуманитарна организација „Свети Спас“

Хуманитарна дејност

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА „МИЛОСРДИЕ“

Хуманитарната организација на Скопската православна епархија, „Милосрдие“ е основана во 1995 година и за своја основна цел го има ширењето на христијанската евангелска љубов преку низа на хуманитарни активности. Средиште на нејзиното делување е грижата за ранливите категории на граѓани на Република Македонија. Освен тоа, во сотрудништво со JRS, организацијата е активна и во згрижување бегалци и раселени лица. Тоа го чини преку заложување за правично однесување кон бегалците и другите раселени лица, и преку обезбедување духовна, хуманитарна и правна помош.

 Лице за контакт: Дејан Страчковски
Адреса: Бул. „Партизански одреди“ бр. 12, 1000 Скопје.
Веб страница: milosrdie.net
Електронска пошта: crkva2002@yahoo.com ; dejan.strackovski@jrs.net
Телефонски број: 070 221 228

 

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА „СВЕТИ СПАС“

Хуманитарната организација при Скопската православна епархија  „Свети Спас" е основана во 2015 година, со благослов на Неговото Блаженство Архиепископот Охридски и Македонски  и на Јустинијана Прва г.г. Стефан, а по иницијатива на протојереј Оливер Петровски. 

Денес организацијата се грижи за преку 240 семејства, од сета територија на Република Македонија, на кои редовно им обезбедува храна, хигиенски производи, облека и обувки. Воедно, таа на најранливите наши сограѓани им помага во одржувањето и реновирањето на домовите, како и во изградбата на нови домови. Сиот тој голем потфат е можен благодарение на општествено одговорните компании и хуманите граѓани кои континуирано ја поддржуваат благородната мисија на Организацијата, несебично дарувајќи материјални и финанскиски сретства.  

Сите браќа и сестри, коишто сакаат да станат дел од Хуманитарната организација „Свети Спас“, тоа можат да го сторат со давање донации или со вклучување во активностите на Организацијата.

Со нејзините активнотсти подетално можете да се запознаете на
facebook страницата Хуманитарна организација „Свети Спас“ и
facebook групата Хуманитарна организација „Свети Спас“

КОНТАКТМАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА -
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

Бул. Партизански одреди бр.12, 1000 Скопје

Централа:
+389 3 230 697

Кабинет на Архиепископот:
+389 3 136 631

Секретар на Скопска епархија:
+389 3 230 780

Издаваштво на Скопска епархија:
+389 3 118 396

Електронска пошта:
skopskaeparhija@gmail.com