img
Вести и настани

Започна со работа црковно-информативниот портал „Литургија.мк“

Започна со работа црковно-информативниот портал „Литургија.мк“. Истиот ќе ги опфаќа следниве содржини: новости од МПЦ – ОА и од православниот свет, разни соопштенија поврзани со нашата Црква и, воедно, приказ на современи текстови, ставови и поуки за православната вера.

Сајтот може да го посетите на следниов линк.

https://liturgija.mk/

 

МОЛИТВЕНИК

Започна со работа црковно-информативниот портал „Литургија.мк“

Започна со работа црковно-информативниот портал „Литургија.мк“. Истиот ќе ги опфаќа следниве содржини: новости од МПЦ – ОА и од православниот свет, разни соопштенија поврзани со нашата Црква и, воедно, приказ на современи текстови, ставови и поуки за православната вера.

Сајтот може да го посетите на следниов линк.

https://liturgija.mk/

 

Започна со работа црковно-информативниот портал „Литургија.мк“

Започна со работа црковно-информативниот портал „Литургија.мк“. Истиот ќе ги опфаќа следниве содржини: новости од МПЦ - ОА и од православниот свет, разни соопштенија поврзани со нашата Црква и, воедно, приказ на современи текстови, ставови и поуки за православната вера.

Сајтот може да го посетите на следниов линк.

https://liturgija.mk/

 

Започна со работа црковно-информативниот портал „Литургија.мк“

Започна со работа црковно-информативниот портал „Литургија.мк“. Истиот ќе ги опфаќа следниве содржини: новости од МПЦ - ОА и од православниот свет, разни соопштенија поврзани со нашата Црква и, воедно, приказ на современи текстови, ставови и поуки за православната вера.

Сајтот може да го посетите на следниов линк.

https://liturgija.mk/

 

Започна со работа црковно-информативниот портал „Литургија.мк“

Започна со работа црковно-информативниот портал „Литургија.мк“. Истиот ќе ги опфаќа следниве содржини: новости од МПЦ - ОА и од православниот свет, разни соопштенија поврзани со нашата Црква и, воедно, приказ на современи текстови, ставови и поуки за православната вера.

Сајтот може да го посетите на следниов линк.

https://liturgija.mk/

 

КОНТАКТМАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА -
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

Бул. Партизански одреди бр.12, 1000 Скопје

Централа:
+389 3 230 697

Кабинет на Архиепископот:
+389 3 136 631

Секретар на Скопска епархија:
+389 3 230 780

Издаваштво на Скопска епархија:
+389 3 118 396

Електронска пошта:
skopskaeparhija@gmail.com